Contact
Ons Thuis
Home
Wat wij doen
Over Ons
Openingstijden
Financiering
Vervoer
Vacatures
Stage lopen
Heeft u een klacht?
Vraag & Antwoord
Privacyverklaring
Stadsopvang
Ons Thuis
Wat wij doen

 

Wij bieden een tweede thuis voor ouderen die, met persoonlijke begeleiding, op een waardevolle manier de dag zinvol willen doorbrengen. Onze kleinschalige aanpak maakt dat wij wensen van onze bezoekers gemakkelijker kunnen realiseren. Ons initiatief onderscheidt zich van de reguliere opvang doordat wij de mogelijkheden van de stad Eindhoven voor allerlei activiteiten kunnen gebruiken.

De meeste ouderen hebben veel herinneringen aan deze stad. Er zijn bijzondere plekken en nieuwe spots te (her)ontdekken. Wij willen met hen op een individuele en liefdevolle manier herinneringen delen. Uitstapjes maken naar café, markt, museum, concert, lezing en park. Maar ook een regelmatig bezoek aan, voor de client, bijzondere plekken behoren tot de mogelijkheden. Het samen bereiden van de lunch is een vast onderdeel in onze sfeervolle stadshuiskamer vol met herkenning en nostalgie. Ook individuele en groepsgesprekken over een bepaald thema zijn mogelijk. Gezamenlijk de krant lezen, creatief bezig zijn, boeken bestuderen en in beweging blijven, maken ook deel uit van ons programma. Geheugen- en oriëntatiespelletjes zoals kaarten, puzzelen, bordspelen en natuurlijk het luisteren naar muziek ontbreekt niet in onze huiskamer.

Uiterlijke aandacht zoals nagelverzorging en handmassage komen allemaal aan bod. Op afspraak komt er een kapster of pedicure bij ‘Ons Thuis’

Over Ons

Wij zijn Tanja Weijts en Linda Volleman, beiden geboren en getogen in Eindhoven. Wij hebben 15 jaar ervaring in de reguliere ouderenzorg. In de loop van de jaren hebben wij een eigen werkwijze ontwikkeld met name voor ouderen met dementie.

Deze werkwijze passen wij toe bij “Ons Thuis”. Een persoonlijke begeleiding die zich kenmerkt door een liefdevolle, warme en waardige benadering. Waarin wij zoveel als mogelijk, willen aansluiten bij de behoeften en gewoonten van de mens in deze fase van het leven, met de stad Eindhoven als gemeenschappelijke geheugen- en inspiratiebron.

Linda Volleman

Ik ben Linda Volleman- van der Heijden 33 jaar. Ik ben getrouwd met Nick Volleman en samen hebben wij 2 dochters van 8 en 6 jaar oud. Ik heb in 2009 mijn diploma verzorgende ( IG ) gehaald en in 2012 mijn diploma voor maatschappelijke zorg volwassenwerk. Ik ben 15 jaar werkzaam in de ouderenzorg bij de Vitalis Woonzorg groep. Al jaren gaat mijn interesse uit naar de oudere en dementerende cliënt. Het menselijk contact in al zijn vormen,  in omgang en beleving, in  intensiteit en complexiteit is wat mij zo boeit. Vol energie en enthousiasme geef ik al jaren vorm aan zorg en welzijn. Steeds ben ik weer verrast, verwonderd, verblijd en ontroerd. Bij “Ons Thuis” kan ik deze passie, op onze eigen manier, nog meer vorm geven.

 

Tanja Weijts

Ik ben Tanja Weijts, 49 jaar. Woon samen met Albert Bocker en wij hebben een dochter van 15 en een zoon van 10 jaar oud. In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Hoge School als Theaterdocent. Na mijn opleiding heb ik verschillende leeftijdengroepen theaterles gegeven en ook, met ouderen en kinderen enkele theaterproducties gemaakt. Na een wereldreis op de fiets door Azie, heb ik ruim 7 jaar als kok in een restaurant gewerkt en gaf ik leiding in de keuken.

Via mijn opa, die door zijn vergeetachtigheid moest worden opgenomen, kwam ik in contact met de ouderenzorg. Tijdens mijn bezoeken aan hem ontdekte ik een nieuw doel in mij leven. Het omgaan met de dementerende oudere.Mijn achtergrond als theaterdocent bleek van grote waarde; de verbeelding, het inlevingsvermogen en in het ‘hier en nu leven’ bleken mijn sterke kwaliteiten waarmee ik veel en vaak ingang vind in de wereld van de dementerende medemens.

Als activiteitenbegeleidster heb ik inmiddels 13 jaar met heel veel bevlogenheid in verpleeghuis Vitalis Vonderhof gewerkt. Gedurende die jaren heb ik veel geleerd. Wat steeds weer belangrijke pijlers bleken te zijn, was; belangstelling voor oudere, het leven van vroeger, aandacht, echt contact, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht.

In onze stadshuiskamer wil ik kleur, vorm en inhoud geven aan die belangrijke pijlers: Met liefdevolle aandacht en waardigheid alles beleven wat het leven nog de moeite waard maakt. Hierdoor hoop ik dat mensen langer thuis kunnen wonen en langer kunnen doen wat hen nog plezier en zin geeft.

Openingstijden

 

Maandag: 09.30-16.30

Dinsdag: 09.30-16.30

Woensdag: Op aanvraag

Donderdag: 09.30-16.30

Vrijdag: Op aanvraag

Zaterdag: Op aanvraag

U kunt op afspraak altijd een kijkje komen nemen bij Ons Thuis.

Financiering

 

Financiering  kan door middel van persoonsgebonden Budget (afgekort PGB)  Voor een PGB is een indicatie vereist. Als een indicatie word afgegeven kunt u het ter beschikking gestelde budged naar eigen keuze besteden. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u deze informatie toelichten.

Stadsopvang Ons Thuis is lid van de zorg coöperatie Brabant en kan zorg vanuit natura (afgekort ZIN) leveren via de coöperatie.

U kunt de opvang die u wenst of nodig heeft natuurlijk ook uit eigen middelen financieren, zonder indicatie. Daarover informeren wij u graag in een persoonlijk gesprek.

 

Vervoer

Bent u niet in staat om zelf of met hulp van u netwerk vervoer naar Stadsopvang Ons thuis te organiseren kunnen wij u de volgende mogelijkheden aanbieden:

Afhankelijk van uw situatie kan, vanuit het PGB budget, de kosten voor vervoer worden geregeld met behulp van een taxi of een auto(maatje).

Taxi: U kunt nog goed in en uit de auto stappen en op afgesproken tijd klaar staan voor vertrek. Wij regelen voor u een taxi heen en terug.

Auto(maatje):Heeft u meer zorg nodig en bent niet meer in staat op met een taxi naar Stadsopvang Ons thuis te komen dan kunnen wij u persoonlijk halen en brengen wij of onze vrijwillige chauffeurs zullen u auto(maatje) worden. Wij streven er na om één vast gezicht als auto(maatje) in te schakelen. Wij rijden in personenauto’s. Bent u afhankelijk van een rolstoel dan kunnen wij u deze optie niet aanbieden en zal er gekeken worden naar een rolstoeltaxi.

 

 

Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.

 

Vacatures

 Op dit moment hebben wij 3 vacatures beschikbaar:

  1. Chaffeurs op vrijwillige basis.
  2. Gastvrouw/heer op vrijwillige basis.
  3. ZZper’s die ter vervanging, en op oproepbasis willen inspringen
  4. Wandelmaatje op vrijwillige basis.

Heeft u interesse in van deze vacatures neem dan contact op met lvolleman.onsthuis@hotmail.com of                         tel: 0641196393

 

 

Stage lopen

Ons Thuis is een erkend leerbedrijf. Zoek je een stageplek in het welzijn? Op maandag, donderdag en vrijdag kun je bij Ons Thuis stage lopen.

Mail je gegevens en motivatiebrief naar lvolleman.onsthuis@hotmail.com en wij nemen contact met je op. Op basis hiervan volgt er eventueel een kennismakingsgesprek, deze vindt plaats op onze locatie.

We beoordelen op dat moment of een stage bij Ons Thuis tot een succesvolle leerperiode kan leiden.

 

Heeft u een klacht?

Als u ontevreden bent over Stadsopvang Ons thuis of over ons persoonlijk, zou u dan eerst met ons of één van ons in gesprek willen gaan?

Lukt dit niet meer, of bent u na een gesprek nog niet tevreden, dan kunt u gebruik maken van KlachtenportaalZorg. Hierbij is Stadsopvang Ons thuis aangesloten.

Voor meer informatie:

www.klachtenportaalzorg.nl

Vraag & Antwoord

Antwoorden op veel gestelde vragen:

Op welke manier onderscheid jullie aanpak zich ten opzichte van anderen? 

Omdat onze locatie dichtbij het centrum van de stad ligt maken wij gebruik van de mogelijkheden die  Eindhoven biedt. We maken verschillende uitstapjes en trekken erop uit om nieuwe dingen te (her)ontdekken. Denk daarbij aan het wekelijkse lunchconcert in het Muziekgebouw, een ijsje op de markt op een zomerdag, een haring op de weekmarkt, een museumbezoek of zomaar door oude straatjes lopen en buurten te herbeleven.

Wat zijn de kosten van de opvang per dag?

PGB tarief euro 12.50 per uur. Betaalt u uit eigen middelen betaald u 60 euro per dag.

 

Kan ik vrijblijvend een dag meelopen om de sfeer te proeven?

U kunt altijd een afspraak maken om vrijblijvend mee te doen, zodat u een beeld krijgt van het verloop van een dag en de activiteiten bij stadsopvang Ons thuis.

Kan ik, totdat mijn PGB (Persoonlijk Gebonden Budget) is geregeld, betalen uit eigen middelen?

Dat kan zeker. Na afloop van elke maand sturen wij U een factuur met het aantal deelgenomen begeleidingsuren. Deze kunt u dan voldoen, maar zijn daarna niet meer fiscaal aftrekbaar of in te dienen via PGB.

Kan ik, wanneer ik dat zelf wil, een dag bij jullie verblijven, zonder structurele afspraak?

Wanneer er voldoende plaats is op de gewenste dag is dat op afspraak mogelijk. Wel is vervoer voor die dag dan voor eigen verantwoordelijkheid en rekening.

Kan ik ook 1x per dag gebruik maken van vervoer?

Wanneer iemand u alleen kan halen of brengen wordt voor u de andere rit geregeld.

Is er de mogelijkheid om even te rusten?Wij beschikken over 3 ruimtes, in een kamer staan een comfortabele stoelen waar ook goed in gelegen kan worden. Wij beschikken NIET over een bed.

Welke mogelijkheden hebben jullie om buiten te zitten of te verblijven?

Wij hebben een klein terras tot onze beschikking, waar wij geregeld buiten zitten om koffie of borrel te nuttigen. Ook gaan wij dagelijks in de buurt wandelen.

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Privacyverklaring van Stadsopvang Ons Thuis
Van kracht: 25.05.2018
TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERKLARING
Lees deze privacyverklaring (de ‘verklaring’) grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.
Deze verklaring is van toepassing op individuen die interactie hebben met Stadsopvang Ons Thuis. De verklaring licht toe hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door Stadsopvang Ons Thuis. Tevens wordt er uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens, hoe u deze kunt wijzigen en hoe u bepaalde keuzes kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.
Deze verklaring heeft betrekking op zowel onze digitale als papieren gegevensverzameling.
Als u het nalaat om ons de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken kunnen wij u onze samenwerking mogelijk niet aanbieden.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd veranderen.
Deze verklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden:
1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN DE WIJZE WAAROP
3. PERSOONSGEGEVENS VAN CONTACTPERSONEN
4. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN
5. HOELANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
6. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
7. UW RECHTEN
8. WIJZIGINGEN VAN ONZE VERKLARING

1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij met behulp van de hieronder beschreven methodes van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:
Inschrijvingsformulieren, contracten en zorgovereenkomsten.
Afgedrukte of geschreven inschrijvingsformulieren, contracten en/of zorgovereenkomsten en soortgelijke formulieren die wij verzamelen via bijvoorbeeld intake-, sollicitatie- en evaluatiegesprekken.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN DE WIJZE WAAROP
Afhankelijk van hoe u met Stadsopvang Ons Thuis communiceert (online, offline, telefonisch of persoonlijk) verzamelen wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.
Persoonlijke contactinformatie
Dit omvat alle informatie die u ons verstrekt en die ons in staat zou stellen om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale netwerkgegevens of telefoonnummer.
Demografische informatie en interesses
Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bijvoorbeeld postcode), hobby’s en interesses en informatie betreffende uw gezin of uw levensstijl, allergieën en bijzonderheden die betrekking hebben op de zorg.
Informatie over het gebruik communicatie
Ons contact vindt plaats via mail of telefoon. Wij bewaren mails en mogelijk whatsapp- berichten.
Financiële en betalingsinformatie
Alle informatie die wij nodig hebben om een declaratie te verwerken, zoals de gegevens van uw bank of andere betalingsvoorwaarden. In elk geval behandelen de verwerking van betalingen financiële en betalingsinformatie op een manier die voldoet aan de geldende wetten en beveiligingsnormen.
Gevoelige Persoonsgegevens
Wij verwerken gevoelige gegevens enkel voor een goede begeleiding en niet voor andere doeleinden indien u daar uw toestemming voor hebt gegeven

3. PERSOONSGEGEVENS VAN CONTACPERSONEN.
Wij verzamelen of vragen bewust naar de persoonsgegevens van contactpersonen, zodat wij bij een situatie/overleg altijd contact kunnen opnemen met de desbetreffende personen.

4. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN
Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.

Waarvoor wij u persoonsgegevens gebruiken, onze redenen en onze belangen.
Bij Stadsopvang Ons Thuis bewaren wij alle privacygegevens op papier in een veilig afsluitbare kast. Deze staat op de locatie en de sleutel is in ons beheer.
De gegevens gebruiken wij om facturen te kunnen versturen naar de betreffende gasten of familie.
Ook zijn alle gegevens opgenomen met betrekking tot het gebruik van medicijnen of ziektebeelden die van invloed zijn op ons handelen en wijze van begeleiding. Dit om de kans op eventuele risico’s die dit met zich meebrengt zo klein mogelijk te houden en te kunnen anticiperen daar waar mogelijk.
Deze gegevens worden NIET aan derden verstrekt, enkel en alleen aan personen die nauw in contact zijn gedurende een bepaalde tijd en worden dan enkel mondeling toegelicht.
Er zijn slechts digitale gegevens in de vorm van facturen en andere zakelijke en administratieve gegevens.
Wij beschikken over de privételefoonnummers van onze gasten en hun directe contactpersoon, zodat wij die bij calamiteiten altijd kunnen bereiken. Deze telefoonnummers zijn opgeslagen in onze mobiele telefoons en zijn met een persoonlijke code vergrendeld.
Wij gebruiken whatsapp om familieleden privé te informeren en beeldmateriaal te versturen. Hiervoor hebben wij schriftelijk toestemming gevraagd.
Dit formulier is toegevoegd aan het papieren dossier en ondertekend door de desbetreffende familie.
In een enkel geval vragen wij toestemming wanneer wij specifiek beeldmateriaal op onze website of andere sociale media willen gebruiken.

5. HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens enkel verwerkt worden voor een minimale duur. Zolang u nog deelnemende gast of medewerker bent van Stadsopvang Ons Thuis bewaren wij u gegevens actief. Is de overeenkomst beëindigd, dan zullen wij uw gegevens archiveren en gelden dan alleen nog ter inzage van onze administratie.
De duurtijd die voorgeschreven is voor fiscale verplichtingen of die nodig is om onze rechten te vrijwaren plus een extra jaar te rekenen na het eindigen van deze periode. Deze periode zal dienen om een nieuwe datum te bepalen waarop de data verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd zal worden. Het spreekt voor zich dat wij de data kunnen aanhouden zolang de gestelde eis dit nodig maakt.

6. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij gebruiken een veelheid aan redelijke maatregelen (hieronder beschreven) om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Wij wijzen er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.
Mensen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Stadsopvang Ons Thuis afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld werden.
Overdracht van uw Persoonsgegevens
Wij dragen geen persoonsgegevens over aan derden alleen in een geval van nood als er bijvoorbeeld zorg verricht moeten worden door de hulpverlener ter plaatse.

7. UW RECHTEN
Toegang tot Persoonsgegevens
Als de wetgeving hierin voorziet, hebben u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u bewaard wordt, deze informatie te controleren en er een fysieke of elektronische kopie van te vragen. U hebt ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw persoonsgegevens.
Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons een e-mail te sturen naar lvolleman.onsthuis@hotmail.com of tweijts.onsthuis@hotmail.com

Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.
Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten.
Aanvullende rechten (bv. wijziging, schrapping van Persoonsgegevens)
U, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden kunnen om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw persoonsgegevens verzoeken; zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens beperken; en uw toestemming voor elk van onze gegevensverwerking activiteiten intrekken.

8. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING
Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze verklaring. Wij zullen u dan ten alle tijden op de hoogte brengen van de wijziging.

Ondergetekende heeft de privacyverklaring van Stadsopvang Ons Thuis gelezen en gaat akkoord:

Datum:

Handtekening:

 

 

Download als PDF