Contact
Ons Thuis
Home
Wat wij doen
Over Ons
Openingstijden
Financiering
Vervoer
Vacatures
Stage lopen
Heeft u een klacht?
Vraag & Antwoord
Privacyverklaring
Zorgcoöperatie Brabant
Stichting
Contact
Stadsopvang
Ons Thuis
Wat wij doen

 

Wij bieden een tweede thuis voor ouderen die, met persoonlijke begeleiding, op een waardevolle manier de dag zinvol willen doorbrengen. Onze kleinschalige aanpak maakt dat wij wensen van onze bezoekers gemakkelijker kunnen realiseren. Ons initiatief onderscheidt zich van de reguliere opvang doordat wij de mogelijkheden van de stad Eindhoven voor allerlei activiteiten kunnen gebruiken.

De meeste ouderen hebben veel herinneringen aan deze stad. Er zijn bijzondere plekken en nieuwe spots te (her)ontdekken. Wij willen met hen op een individuele en liefdevolle manier herinneringen delen. Uitstapjes maken naar café, markt, museum, concert, lezing en park. Maar ook een regelmatig bezoek aan, voor de client, bijzondere plekken behoren tot de mogelijkheden. Het samen bereiden van de lunch is een vast onderdeel in onze sfeervolle stadshuiskamer vol met herkenning en nostalgie. Ook individuele en groepsgesprekken over een bepaald thema zijn mogelijk. Gezamenlijk de krant lezen, creatief bezig zijn, boeken bestuderen en in beweging blijven, maken ook deel uit van ons programma. Geheugen- en oriëntatiespelletjes zoals kaarten, puzzelen, bordspelen en natuurlijk het luisteren naar muziek ontbreekt niet in onze huiskamer.

Uiterlijke aandacht zoals nagelverzorging en handmassage komen allemaal aan bod. Op afspraak komt er een kapster of pedicure bij ‘Ons Thuis’

Over Ons

Wij zijn Tanja Weijts en Linda Volleman, beiden geboren en getogen in Eindhoven. Wij hebben 15 jaar ervaring in de reguliere ouderenzorg. In de loop van de jaren hebben wij een eigen werkwijze ontwikkeld met name voor ouderen met dementie.

Deze werkwijze passen wij toe bij “Ons Thuis”. Een persoonlijke begeleiding die zich kenmerkt door een liefdevolle, warme en waardige benadering. Waarin wij zoveel als mogelijk, willen aansluiten bij de behoeften en gewoonten van de mens in deze fase van het leven, met de stad Eindhoven als gemeenschappelijke geheugen- en inspiratiebron.

Linda Volleman

Ik ben Linda Volleman- van der Heijden 36 jaar. Ik ben getrouwd met Nick Volleman en samen hebben wij 2 dochters van 11 en 9 jaar oud. Ik heb in 2009 mijn diploma verzorgende ( IG ) gehaald en in 2012 mijn diploma voor maatschappelijke zorg volwassenwerk. Ik ben 17 jaar werkzaam in de ouderenzorg. Al jaren gaat mijn interesse uit naar de oudere en dementerende cliënt. Het menselijk contact in al zijn vormen,  in omgang en beleving, in  intensiteit en complexiteit is wat mij zo boeit. Vol energie en enthousiasme geef ik vorm aan zorg en welzijn. Steeds ben ik weer verrast, verwonderd, verblijd en ontroerd. Bij “Ons Thuis” kan ik deze passie, op onze eigen manier, nog meer vorm geven.

 

Tanja Weijts

Ik ben Tanja Weijts, 52 jaar. Woon samen met Albert Bocker en wij hebben een dochter van 18 en een zoon van 12 jaar oud. In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Hoge School als Theaterdocent. Na mijn opleiding heb ik verschillende leeftijdengroepen theaterles gegeven en ook, met ouderen en kinderen enkele theaterproducties gemaakt. Na een wereldreis op de fiets door Azie, heb ik ruim 7 jaar als kok in een restaurant gewerkt en gaf ik leiding in de keuken.

Via mijn opa, die door zijn vergeetachtigheid moest worden opgenomen, kwam ik in contact met de ouderenzorg. Tijdens mijn bezoeken aan hem ontdekte ik een nieuw doel in mij leven. Het omgaan met de dementerende oudere.Mijn achtergrond als theaterdocent bleek van grote waarde; de verbeelding, het inlevingsvermogen en in het ‘hier en nu leven’ bleken mijn sterke kwaliteiten waarmee ik veel en vaak ingang vind in de wereld van de dementerende medemens.

Als activiteitenbegeleidster heb ik inmiddels 13 jaar met heel veel bevlogenheid in verpleeghuis Vitalis Vonderhof gewerkt. Gedurende die jaren heb ik veel geleerd. Wat steeds weer belangrijke pijlers bleken te zijn, was; belangstelling voor oudere, het leven van vroeger, aandacht, echt contact, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht.

In onze stadshuiskamer wil ik kleur, vorm en inhoud geven aan die belangrijke pijlers: Met liefdevolle aandacht en waardigheid alles beleven wat het leven nog de moeite waard maakt. Hierdoor hoop ik dat mensen langer thuis kunnen wonen en langer kunnen doen wat hen nog plezier en zin geeft.

Openingstijden

 

Maandag: 09.30-16.30

Dinsdag: 09.30-16.30

Woensdag: 09.30-16.30

Donderdag: 09.30-16.30

Vrijdag: 09.30-14-00

 

U kunt op afspraak kennis komen maken met  Ons Thuis.

Financiering

 

Financiering  kan door middel van persoonsgebonden Budget (afgekort PGB)  Voor een PGB is een indicatie vereist. Als een indicatie word afgegeven kunt u het ter beschikking gestelde budged naar eigen keuze besteden. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u deze informatie toelichten.

Stadsopvang Ons Thuis is lid van de zorg coöperatie Brabant en kan zorg vanuit natura (afgekort ZIN) leveren via de coöperatie.

 

 

Vervoer

Bent u niet in staat om zelf of met hulp van u netwerk vervoer naar Stadsopvang Ons thuis te organiseren kunnen wij u de volgende mogelijkheden aanbieden:

Afhankelijk van uw situatie kan, vanuit het PGB budget of WMO indicatie, de kosten voor vervoer worden geregeld met behulp van een taxi of een van de medewerkers  van Ons Thuis haalt u op en brengt u weer thuis.

Taxi: U kunt nog goed in en uit de auto stappen en op afgesproken tijd klaar staan voor vertrek. Wij regelen voor u een taxi heen en terug.

Ons thuis :Heeft u meer zorg nodig en bent niet meer in staat op met een taxi naar Stadsopvang Ons thuis te komen dan kunnen wij u persoonlijk halen en brengen. Bent u afhankelijk van een rolstoel dan kunnen wij u deze optie niet aanbieden en zal er gekeken worden naar een rolstoeltaxi.

 

Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.

 

Vacatures

 Op dit moment hebben wij 3 vacatures beschikbaar:

  1. Gastvrouw/heer op vrijwillige basis.
  2. ZZper’s die ter vervanging, en op oproepbasis willen inspringen
  3. Wandelmaatje op vrijwillige basis.

Heeft u interesse in van deze vacatures neem dan contact op met info@stadsopvangonsthuis.nl  of  tel: 0641196393

 

 

Stage lopen

Ons Thuis is een erkend leerbedrijf. Zoek je een stageplek in het welzijn? Op maandag,  dinsdag, donderdag en vrijdag kun je bij Ons Thuis stage lopen.

Mail je gegevens en motivatiebrief naar info@stadsopvangonsthuis.nl en wij nemen contact met je op. Op basis hiervan volgt er eventueel een kennismakingsgesprek, deze vindt plaats op onze locatie.

We beoordelen op dat moment of een stage bij Ons Thuis tot een succesvolle leerperiode kan leiden.

 

Heeft u een klacht?

Als u ontevreden bent over Stadsopvang Ons thuis of over ons persoonlijk, zou u dan eerst met ons of één van ons in gesprek willen gaan?

Lukt dit niet meer, of bent u na een gesprek nog niet tevreden, dan kunt u gebruik maken van KlachtenportaalZorg. Hierbij is Stadsopvang Ons thuis aangesloten.

Voor meer informatie:

www.klachtenportaalzorg.nl

Vraag & Antwoord

Antwoorden op veel gestelde vragen:

Op welke manier onderscheid jullie aanpak zich ten opzichte van anderen? 

Omdat onze locatie dichtbij het centrum van de stad ligt maken wij gebruik van de mogelijkheden die  Eindhoven biedt. We maken verschillende uitstapjes en trekken erop uit om nieuwe dingen te (her)ontdekken. Denk daarbij aan het wekelijkse lunchconcert in het Muziekgebouw, een ijsje op de markt op een zomerdag, een haring op de weekmarkt, een museumbezoek of zomaar door oude straatjes lopen en buurten te herbeleven.

Wat zijn de kosten van de opvang per dag?

PGB tarief euro 70.88 per dagdeel.

Kan ik vrijblijvend een dag meelopen om de sfeer te proeven?

U kunt altijd een afspraak maken om vrijblijvend mee te doen, zodat u een beeld krijgt van het verloop van een dag en de activiteiten bij stadsopvang Ons thuis.

Kan ik, totdat mijn PGB (Persoonlijk Gebonden Budget) is geregeld, betalen uit eigen middelen?

Dat kan zeker. Na afloop van elke maand sturen wij U een factuur met het aantal deelgenomen begeleidingdagen. De kosten hiervan bedragen dan 60 euro per dag.

Kan ik, wanneer ik dat zelf wil, een dag bij jullie verblijven, zonder structurele afspraak?

Wanneer er voldoende plaats is op de gewenste dag is dat op afspraak mogelijk. Wel is vervoer voor die dag dan voor eigen verantwoordelijkheid en rekening. Dit komt bijna niet voor uit ervaring is gebleken dat een vaste afspraak meer structuur en continuïteit voor de groep brengt.

Kan ik ook 1x per dag gebruik maken van vervoer?

Wanneer iemand u alleen kan halen of brengen wordt voor u de andere rit geregeld.

Is er de mogelijkheid om even te rusten?Wij beschikken over 3 ruimtes, in een kamer staan een comfortabele stoelen waar ook goed in gelegen kan worden. Wij beschikken NIET over een bed.

Welke mogelijkheden hebben jullie om buiten te zitten of te verblijven?

Wij hebben een klein terras tot onze beschikking, waar wij geregeld buiten zitten om koffie of borrel te nuttigen. Ook gaan wij dagelijks in de buurt wandelen.

 

Privacyverklaring

Stadsopvang Ons Thuis past privacyregels toe volgens actuele regelgeving
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart stadsopvang Ons
Thuis dat wij persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier beheren. We voldoen in de
behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stadsopvang Ons Thuis verwerkt persoonsgegevens van cliënten, vrijwilligers en personeel omdat u
gebruik maakt van onze diensten/dienstverband en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens
verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de
volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stadsopvang Ons Thuis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Burgerservicenummer
– Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag/de hulpvraag van uw kind, waaronder
mogelijk:
o Gegevens m.b.t. uw gezondheid
o Gegevens over godsdienst/ levensovertuiging;
o Gegevens over politieke gezindheid;
o Gegevens over seksueel leven;
o Gegevens over strafrechtelijk verleden;
o Gegevens over economische status;
o Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
o Gegevens over opleidingen/ scholingen.
Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/uw
kind of in ons dienstverband met u en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.
Waarom we deze gegevens nodig hebben
Stadsopvang Ons Thuis verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:
– Het onderhouden van contact;
– Het uitvoeren van passende begeleiding.
Stadsopvang Ons Thuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Hoe lang we de gegevens bewaren
Stadsopvang Ons Thuis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op
onze dienstverlening van toepassing is (WMO)
Versiedatum: 21-okt-2021 Pagina 2 van 2
Delen met anderen
Stadsopvang Ons Thuis deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet
toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Al onze
medewerkers hebben beroepsgeheim c.q. hebben een verklaring ondertekend waarin is vastgelegd
dat zij vertrouwelijk omgaan met alle informatie die zij in het kader van hun (vrijwilligers)werk
hebben ontvangen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stadsopvangonsthuis.nl Linda
Volleman en of Tanja Weijts antwoordt zo snel mogelijk, maar reageert binnen 48 uur op uw
verzoek.
Beveiliging
Stadsopvang Ons Thuis neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
functionaris gegevensbescherming/ manager IT/ directie/ op telefoonnummer 0641196393 of via
info@stadsopvangonsthuis.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in
te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.
Wijzigingen
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de
bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de
verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw
persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 21-10-2021

 

 

 

 

Download als PDF

Zorgcoöperatie Brabant

Stadsopvang Ons thuis is lid van de zorgcoöperatie Brabant.

De zorgcoöperatie is een initiatief van kleinschalige zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant. Door onderling samen te werken hebben we een groot specialistisch aanbod, waardoor kwalitatief goed maatwerk toegankelijk blijft voor onze cliënten.

Stichting

Stichting Vrienden van Ons Thuis. RSNI: 864646574

Waarom een stichting?

Sinds onze start, nu 5 jaar geleden, hebben wij als doel gesteld onze gasten zoveel mogelijk culturele en stadse belevingen te bieden als in onze mogelijkheden ligt. Dat maakt ons uniek en geeft ook richting aan wat wij dagelijks vorm geven op onze locatie aan de Leenderweg.

Hierdoor zijn wij oa. wekelijks te vinden bij de lunchpauze concerten in t Muziekgebouw en maandelijks bezoeken wij t van Abbe museum. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingen waarbij oud en jong, en natuur en stad elkaar in hernieuwde vormen ontdekken.

Waar mogelijk willen wij graag in de stad ronddwalen langs galeries, tentoonstellingen of andere evenementen.

Wij mochten in t verleden weleens een gift ontvangen. Vandaar dat wij nu voor een stichting hebben gekozen. Zodat wij deze giften kunnen verantwoorden en geheel aan onze uitstapjes met onze gasten kunnen wijden. Wij zullen ook de eigen bijdrage die wij jaarlijks ontvangen van de gasten, geheel op deze wijze inzetten en verantwoorden.

Het geld dient dus enkel voor bekostiging van uitstapjes, bezoeken tentoonstellingen, entreegelden musea, galeries en andere (culturele) evenementen.

Beheer van t vermogen:
De Stichting Vrienden van Dagbeleving Ons Thuis heeft een bestuur dat
verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een
secretaris en een penningmeester.
-Voorzitter is mevrouw D. Klompe.
– Secretaris is mevrouw T. Weijts,
– Penningmeester is mevrouw L A M Volleman
Het bestuur ontvangt geen beloning voor de verrichten taken.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda Volleman: 0641196393 of Tanja Weijts 0616115593

Download PDF

Contact

Leenderweg 74

5615 AB Eindhoven

Bel, mail of whatsapp ons.

Info@stadsopvangonsthuis.nl

Wij streven ernaar uw vraag binnen 24uur te beantwoorden.

Tanja Weijts
T: 0616115593

Linda Volleman
T:  0641196393